Sonasea Paris Villas

Liên hệ tư vấn tạiSeahomes

Marketing tổng thể là gì?

Marketing tổng thể (Holistic Marketing Strategy) là một chiến dịch quan trọng tạo nên sự thành công của doanh nghiệp toàn diện ở tất cả các mảng. Bao gồm trong đó là giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế trên thị trường cũng như định vị hình ảnh và giá trị thương hiệu trong lòng khách hàng.

Để dịch vụ marketing tổng thể thành công, đội ngũ marketing không thể bỏ qua những yếu tố sau:

  • Nắm rõ dịch vụ/sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp.
  • Nghiên cứu rõ và phân tích số liệu để biết được sự cạnh tranh thị trường.
  • Xác định đúng tệp khách hàng mục tiêu, tệp khách hàng tiềm năng.
  • Xác định ưu thế, hạn chế của doanh nghiệp.
  • Phát triển ưu thế và khắc phục hạn chế trong sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu.
  • Luôn không ngừng bám sát, kiểm tra hiệu quả chiến lược để có biện pháp khắc phục kịp thời.